Stadsutveckling i samverkan

De flesta är ense om att samverkan är nyckeln till att åstadkomma lyckade resultat inom stadsutveckling. Men många brottas med att ta samverkan från ord till handling. Vi stöttar dig genom processen och säkerställer att många intressenters olika perspektiv förenas.

På vilket sätt arbetar Preera med Stadsutveckling?

Att utveckla städer har blivit allt mer komplext – med större projekt, fler intressenter och fler aspekter att ta hänsyn till, tillsammans med en nödvändig balans mellan effektivitet och det demokratiska uppdraget i att bygga samhällen. Vi ser att förmågan att samverka under hela stadsutvecklingsprocessen är en framgångsfaktor för att hantera denna komplexitet och nå önskade resultat. Och för att lyckas med att samverka behövs en tydligt formulerad gemensam bild av hur, varför och när samverkan ska ske.

Vi ser några särskilt viktiga perspektiv för att lyckas i hanteringen av komplexa stadsutvecklingsprojekt:

  • Ta tid för att skapa förståelse för varandras perspektiv
  • Etablera denna i en tydlig och gemensam målbild
  • Ha mod att testa nya metoder och arbetssätt
  • Stärk ledarskap som både stöttar och utmanar och möjliggör ett öppet arbetsklimat med uppriktig dialog.

Exempel på uppdrag:

  • Ledning och styrning av stadsutvecklingsprocessen
  • Visionsarbeten och organisationsöversyner inom stadsutvecklingsområdet
  • Dialog och samtalsledning för att  förena olika intressenters och aktörers perspektiv och nå resultat

 

För vilka?

Vi på Preera har jobbat med stadsutveckling under många år, och har erfarenhet från att arbeta med organisationer inom både privat och offentlig sektor. Vår erfarenhet sträcker sig från tidig analys och planarbete till förverkligande. Inom offentlig sektor arbetar vi ofta med kommunala förvaltningar och utvecklingsbolag och inom privat sektor har vi framförallt erfarenhet av uppdrag för byggbolag.

Kontakt

Maria Wikman

Kontakta Maria för att höra mer om vad Preera kan göra tillsammans med er inom stadsutvecklingsområdet.

Ring +46 708 43 90 58