03 april

Ur verktygslådan: Tydligt ledarskap är nyckeln till framgång

En framgångsrik organisation byggs utifrån ett tillåtande klimat som har ett klart budskap om vad verksamheten vill uppnå och varför. Ett tydligt ledarskap gör att alla känner sig motiverade.
– Det är viktigt att säkerställa samsyn om vart organisationen är på väg genom en ständigt pågående dialog, säger Ann Schurmann Danell, managementkonsult på Preera.

Kontakt

Ann Schurmann Danell

Väckte texten tankar eller frågor? Kontakta gärna Ann om du vill ha någon att bolla med!

Ring +46 (0)70-843 90 75