26 november

Vad säger våra värderingar om vår syn på hållbarhet?

Preera bjuder tillsammans med Dome of Visions in till ett inspirerande frukostseminarium om svenskarnas värderingar, generationsskillnader och hållbarhetsfrågor på Lindholmen i Göteborg.

Det har gått drygt 4 år sedan den historiska resolutionen antogs där alla medlemsländer i FN förband sig att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Så frågan är hur vi svenskar förhåller oss till det idag? Vad säger våra värderingar om vår syn på hållbarhet?

På Preera är vi övertygade om att vi som människor och ledare behöver bottna i våra värderingar för att kunna möta vår tids utmaningar. Preera är därför initiativtagare till Sverigestudien – en årlig kartläggning av vilka värderingar, drivkrafter och beteenden som kännetecknar oss som individer, våra arbetsplatser och samhället i stort. I år fyller Sverigestudien 10 år och utgör därmed en unik tidsserie av svenskarnas värderingar.

Välkommen till ett inspirerande frukostseminarium där vi tillsammans utforskar frågor som:
-Hur har svenskarnas värderingar förändrats över tid?
-Vilka trender ser vi?
-Hur mycket av oss själva kan vi ta med till jobbet?
-Vilka generationsskillnader ser vi?
-Och, går det att se en ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor även i våra värderingar?

Varmt välkommen, vi bjuder på en hållbar frukost.

Är du nyfiken på att veta mer om Sverigestudien? Här kan du utforska vårt stora open-source-material, och kontakta gärna projektledare Sandra Zätterström om du vill veta mer.

Vill du ha vägledning i vad din organisation kan göra för att bidra till de globala målen? Kontakta då Cecilia Edebo.

Kontakt

Sandra Zätterström

Sandra svarar gärna på dina frågor om Sverigestudien och om hur du kan använda den i din organisation.

Ring +46 (0)70-843 90 88