23 oktober

Välkommen på frukostseminarium kring Chefsstudien 2017!

Vad kännetecknar framgångsrika organisationer?

När möjligheterna och utmaningarna i organisationen hopar sig, hade det då inte varit skönt att veta vad som har störst påverkan på organisationens framgång? Det tycker vi. Därför gjorde vi Chefsstudien 2017.