01 september

Vergenta och Preera tar nytt steg tillsammans

Managementkonsultföretagen Vergenta och Preera, baserade i Stockholm respektive Göteborg, har den 1 september gått samman i en gemensam organisation och Preera blir därmed en del i Vergenta.