I höst och vinter bjuder vi in till heldagsutbildning på ämnet tillitsbaserad styrning och ledning

Preera är initiativtagare till en av Sveriges största studier om värderingar