Vi erbjuder heldagsutbildningar i tillitsbaserad styrning och ledning.

Preera är initiativtagare till en av Sveriges största studier om värderingar