Preera är initiativtagare till en av Sveriges största studier om värderingar